De maker

Martijn Schinkel (1971) studeerde in 1999 af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie te Amsterdam als speelfilm/fictie regisseur . Na zijn afstuderen heeft hij zich gespecialiseerd in de korte film en maakt vanuit die invalshoek naast opdrachtfilms ook vrij werk dat zich typeert als onderzoekend, visueel sterk waarbij de filmbeleving voorop staat.

Het derde beeld is het uitgangspunt van de maker. Als twee beelden naast elkaar geplaatst worden roepen zij meestal een derde op. Als toeschouwer proberen we onbewust altijd een relatie tussen twee beelden te leggen. Het is juist die kracht die onze verbeelding aanwakkert.

Startend vanuit nauwkeurige observatie richt hij zich op het ‘verdichten’ van de werkelijkheid. Niet door haar op een exotische manier te beschrijven, maar door het persoonlijke samen te ballen tot een punt van universele zeggingskracht.