Shouted Self

SHOUTED SELF

Audiovisuele installatie door Martijn Schinkel 

Uitganspunt voor de audiovisuele installatie “Shouted self” is het lijden aan het ego. Lijden aan dat wat men denkt eigen te moeten zijn. Succesvol, intelligent, een mooi huis, een goede opvoeding, stabiliteit, de leuke man, de bijzondere vrouw, liefst fit en voor altijd jong. Het ego “projecteert” die eigenschappen om ons heen op zoek naar de bevestiging ervan. We ontlenen er ons zelfgevoel en identiteit aan. De zoektocht naar het “vergaren” van eigenschappen en bezittingen om er identiteit aan te kunnen ontlenen is in feite de lijdensweg. Hoe obsessiever de zoektocht hoe groter het lijden. Het ego dat achter alles dat we vergaren schijnverbindingen lijkt te willen maken met onze ware ik. Een schizofrene toestand die ons steeds minder in staat stelt om tot wezenlijk contact te komen. Met onszelf en met de ander. We drogeren onszelf met dat mooie huis, die dure auto of het aanzien in ons werk. We staren, zonder op te kijken, naar een beeldscherm. Onder invloed drijven we van elkaar af en wat overblijft zijn eenzame zielen verscholen achter luidruchtige en opgepoetste ego’s. De installatie “Shouted self” geeft geen antwoorden maar wil eerder een observatie zijn die de pijn achter het vergaren van aandacht vaststelt, bloot legt, op poëtische wijze verstilt en verdicht. Het neemt je graag even mee, raakt aan en laat dan weer los.

Martijn Schinkel (‘71) maakt in zijn films en installaties in hoge mate gebruik van de cinematografische tools waarbij camera en geluid niet worden ingezet om het idee te registreren maar onderdeel zijn van een uitgesproken, vaak strak en gestileerde filmtaal die een ervaring wil genereren. Elke positie, kadrering en instelling hebben een heel duidelijke functie binnen de grammatica van zijn filmtaal die uitgaat van “het derde beeld”. Het beeld dat wordt opgeroepen als twee beelden in elkaars nabijheid worden geplaatst. Of dat nu achter elkaar of naast elkaar is. Het is precies dat, het in ons eigen gedachten gevormde fantoombeeld, dat de filmbeleving aanwakkert. Een beleving die je als toeschouwer even wegvoert uit het hier en nu naar een wereld achter de beelden waar tijd en plaats even vergeten worden. Een ideale staat om je te kunnen verwonderen en verbazen. Een ideale staat om geraakt te worden. De magie van film. 

Bij de ontwikkeling van de installatie “Shouted self” werkte Martijn Schinkel samen met de in 2019 overleden acteur Rutger Hauer die in de installatie een mooie en logische invulling zag voor de samen eerder gemaakte en nooit uitgebrachte filmopnamen met o.a. Ulrike Grote, Geerteke van Lierop en Rutger Hauer zelf.